מדיניות תגובות

הערה: מדיניות האתר נכתבה בלשון אישה אך פונה אל מדווחים ומדווחות מכל המינים והמגדרים.

 

הטרדה מינית, הטרדות רחוב והיחסים בין המינים והמגדרים השונים הם נושא טעון מאוד. לאור זאת, מדיניות האתר נכתבה במטרה לשמר את אוירת הקהילה התומכת ואת תרבות הדיון שב”הכצעקתה”, והיא מושתתת על מספר כללים בסיסיים:

 

האתר לא יאפשר פגיעה במכוון או שלא במכוון במדווחות

א.       המדווחות שבאתר עומדות בראש מעייניו.

ב.       לפיכך, לא יתפרסמו תגובות שעלולות לפגוע במדווחת.

ג.        תגובות אשר עלולות לפגוע במדווחת כוללות, בין השאר, תגובות שבהן יש:

  • שיפוט על מעשיה, תגובותיה, בחירותיה, חבריה או רגשותיה של המדווחת.
  • פיקפוק באמינות הדיווח או נכונותו

  • הבעת מורת רוח מפעולותיה של המדווחת ו/או הצעה או דרישה לפעולה אחרת

  • בקשה לפרטים נוספים על ההטרדה או התקיפה

  • ניסוח שיש בו משום ההסגברה, טון מטיף או מחנך ושאר התייחסויות אשר מציבות את כותבת התגובה בעמדת עליונות מעל המדווחת.

ד.        מתוך עיקרון, לא יתפרסמו תגובות המכילות מתן עצות למדווחת לגבי מעשיה בעבר או בעתיד, משום שיש בכך שיפוטיות ופטרונות (גם אם לא במתכוון). במקרים בהם המדווחת מביעה את רצונה המפורש לקבלת עצות וכדומה, הדיווח יתפרסם עם הערה וכל תגובה תיבדק לגופה ותאושר בהתאם.

 

האתר לא יאפשר או יתן יד לפגיעה באף אדם

ה.       האתר לא יתן במה לגזענות משום סוג.

ו.         תגובה שיש בה תוכן גזעני או תוכן שהוא פוגעני כלפי קבוצות אוכלוסיה כלשהן תמחק מיד או תעבור עריכה מצד מנהלות האתר.

ז.        תגובה שהיא דיווח מיד שלישית (כלומר המגיבה היתה עדה להטרדה אך לא חוותה אותה עצמה, וזאת מתוך המנעות מחשיפה בעקיפין של המוטרדת) תימחק. זאת להבדיל מדיווחי צל”ש, בהם המדווחת היתה עדה להטרדה והתערבה.

ח.       לא תתפרסם תגובה שיש בה טון פוגעני או מעליב, או התנסחות בוטה בלשון שאינה מכבדת את תרבות הדיון.

ט.       לא תתפרסם תגובה המעודדת אלימות.

 

 האתר יתן במה לדיונים רלוונטיים בלבד

ח.       האתר יתן במה לשרשורי תגובות הקשורים ישירות אל הדיווח.

ט.       לא תתאפשר התפתחות דיונים בנושאים שאינם קשורים אל הדיווח ואל תחום ההטרדה במרחב הציבורי. בכלל אלו: דיונים בנושאי פוליטיקה, דת, צמחונות, טבעונות וכן הלאה.

י.        לדיונים בנושאים משיקים קיימת פלטפורמה נפרדת ומוסדרת במסגרת האתר.

 

להבהרות נוספות בנושאי תגובות ובכלל, פנו אל השאלות הנפוצות.