הטרדה מינית ברחוב כחלק מהקשר רחב של אלימות מינית

אתר הכצעקתה עוסק ומתמקד בהטרדה במרחב הציבורי ובהטרדה מינית ברחוב בפרט. הטרדה מינית ברחוב היא תופעה חברתית שיש לה הקשר רחב. על כך יעידו מגוון עדויות שנשלחות אלינו מדי יום העוסקות לא רק בהטרדה מינית ברחוב כי אם גם במגוון רחב יותר של מקומות בהם נשים חוות הטרדה מינית וגם באירועים החורגים מהגדרת ההטרדה ותואמים הגדרות של מעשים מגונים, תקיפה ואף אונס בין שמתקיימים ברחוב ובין שמתקיימים במרחבים אחרים.

הדבר אינו מקרי אלא מאשר מחדש שאלימות מינית היא תופעה חברתית הקיימת בכל חברה שמקבלת התנהגות אגרסיבית וחוסר שוויון בין המינים המתבטא בחוסר כבוד לנשים ולגופן.

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית מגדיר תקיפה מינית ככל התנהגות ו/או מעשה מיני הנכפה על אישה, גבר או ילד ללא הסכמתם. תקיפה מינית היא אלימות המתבטאת במין, ולא דחף מיני בלתי נשלט. זהו פשע שמטרתו להשפיל ולשלוט בקרבן באמצעות האקט המיני בין שהוא פיזי ובין שהוא מילולי. מרבית קרבנות האלימות המינית הן נשים – עובדה המשקפת את התפיסות החברתיות המקובלות לגבי מעמדן, מקומן ותפקידן של נשים בחברה. תפיסות אלה מתבטאות, בין השאר, בחלוקת המשאבים החברתיים, באופן הצגתן של נשים באמצעי התקשורת ובפרסום, ובשימוש הנעשה בנשים בתעשיית המין. תקיפה מינית היא אמצעי של דיכוי נשים ומהווה חלק מדיכוי חברתי כולל בחברה פטריארכאלית ומעמדית, המושתתת על יחסי כוח ואלימות במרחב הפרטי והציבורי.

בכל שנה, אלפי נשים פונות למרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית לעזרה לאחר תקיפה, והסטטיסטיקה מראה שאחת מכל שלוש נשים תותקף במהלך חייה. סוגי התקיפה המינית נעים על טווח רחב של התנהגויות המוגדרות בחוק החל מאונס – החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה; מעשה סדום – החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת אבר מין לפיו של אדם ללא הסכמתו; ניסיון לאונס – ניסיון החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא הסכמתה;  מעשה מגונה – כל תקיפה מינית שאינה כוללת חדירה אך נועדה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני; גילוי עריות- התעללות או תקיפה מינית על ידי בן משפחה; הטרדה מינית- אקט בעל אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לו, כגון חיזורים מיניים בלתי רצויים, בקשות לחסדי מין וכל התנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני.

תקיפה מינית עלולה להתבצע בכל הקשר חברתי, הן בבית, הן בעבודה והן במרחב הציבורי, כפי שמעידים סיפוריהן של נשים שונות בכל גיל מכל רקע ובכל מקום בעולם.

בשנים האחרונות, הלך וגבר העיסוק הציבורי והמחקרי בתקיפה מינית ובעיקר בגילוי עריות, באונס בין מכרים ובהטרדה מינית במקומות עבודה. נתוני מרכזי הסיוע והמחקר בתחום מראים כי רוב מעשי האונס והתקיפה המינית מבוצעים ע”י אדם קרוב, ולא מזרים מהרחוב. אבל לצד התופעה של תקיפה מינית על ידי מכרים, ניתן להצביע גם על הטרדה מינית והערות פוגעניות כלפי נשים ולהט”ב אשר מופיעים לרוב מזרים ברחוב ולאו דווקא מהסביבה הקרובה. אנחנו באתר בחרנו להאיר בעיקר סיפורים הנתפסים לכאורה כלא משמעותיים, קטנים, אפורים, אך מטרידים נשים רבות מאוד בעת תנועתן במרחב הציבורי – ברחוב, בתחבורה הציבורית, במקומות בילוי וכדומה. מתוך הסיפורים אנו לומדות כל פעם מחדש שאפילו אמירה “שגרתית” כביכול מפיו של זר המתייחסת למיניותה של אישה ואשר מטרתה לפגוע, להביך, לחפצן, יכולה לעורר בנו תחושות קשות של השפלה ופחד ולגרום לנו להרגיש חלשות, גם כשאנו חוות עצמינו כנשים חזקות. אנו עדות לכך שלעיתים הטרדה במרחב הציבורי עלולה להסתיים במעשה מגונה ואף ניסיון לאונס או אונס וגם אם לא, היא מעוררת בנו פחד מיידי מפני פשעים אלה ולכן התרחשותה הכל-כך “שגרתית” מגבילה את תנועתנו. כך בעזרת סיפוריכן אנו מנסות להאיר עוד צד אפל של דיכוי נשים הנח על ההקשר הרחב של תקיפה מינית ולתרום לשינוי חברתי של הנורמות הנהוגות במרחב הציבורי כלפי נשים, מתוך ניסיון לעשות שינוי חברתי כולל.

אנו מזמינות אתכן להמשיך לשלוח לנו עדויות להטרדה מינית במרחב הציבורי וקוראות לכן להמשיך לספר, לתעד את סיפוריכן ולהסתייע במידת הצורך במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בטלפון 1202. כמו כן, אנו ממליצות לכן לבקר ולהיעזר באתר הבית של איגוד מרכזי הסיוע ובאתרים שוברות שתיקה, עדות ומקום המתעדים סיפורים של נשים על תקיפה מינית בהקשרים שונים.

ענבל וילמובסקי – חברת צוות באתר ומתנדבת מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית בתל אביב.

התגובה של ל "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *