Category: אלימות מינית: פרוייקט מורחב

הבנה והשלמה הם שני צעדים בדרך לריפוי ואני בדרך לשם

אזהרת טריגר בין שלל הדיווחים על הטרדות רחוב שנשלחים אלינו, מדי פעם נשלחים אלינו דיווחים על אלימות מינית בהקשרה הרחב. אף על פי שאנחנו אתר המוקדש להטרדת רחוב בעיקרו, גם עדויות אמיצות על אונס ותקיפה מינית מצאו את דרכן לתיבת הדוא”ל שלנו. מתוך תחושת כבוד לכותבות והבנה כי מדובר בביטויים שונים שמקורם באותה האלימות, בחרנו … המשך

כשזה מגיע להטרדות מיניות אין דבר כזה פרנואידיות כי החוויה היא סובייקטיבית

אזהרת טריגר בין שלל הדיווחים על הטרדות רחוב שנשלחים אלינו, מדי פעם נשלחים אלינו דיווחים על אלימות מינית בהקשרה הרחב. אף על פי שאנחנו אתר המוקדש להטרדת רחוב בעיקרו, גם עדויות אמיצות על אונס ותקיפה מינית מצאו את דרכן לתיבת הדוא”ל שלנו. מתוך תחושת כבוד לכותבות והבנה כי מדובר בביטויים שונים שמקורם באותה האלימות, בחרנו … המשך

זה שנפלתי בצד הפגיע והיפה יותר, אומר שמותר לפגוע בי ככה כשהתירוץ הוא שאני לא זורמת???

אזהרת טריגר בין שלל הדיווחים על הטרדות רחוב שנשלחים אלינו, מדי פעם נשלחים אלינו דיווחים על אלימות מינית בהקשרה הרחב. אף על פי שאנחנו אתר המוקדש להטרדת רחוב בעיקרו, גם עדויות אמיצות על אונס ותקיפה מינית מצאו את דרכן לתיבת הדוא”ל שלנו. מתוך תחושת כבוד לכותבות והבנה כי מדובר בביטויים שונים שמקורם באותה האלימות, בחרנו … המשך

כל פעם כשאמרתי לו איך אני מעדיפה שזה יהיה, הוא התעלם מבקשתי

אזהרת טריגר בין שלל הדיווחים על הטרדות רחוב שנשלחים אלינו, מדי פעם נשלחים אלינו דיווחים על אלימות מינית בהקשרה הרחב. אף על פי שאנחנו אתר המוקדש להטרדת רחוב בעיקרו, גם עדויות אמיצות על אונס ותקיפה מינית מצאו את דרכן לתיבת הדוא”ל שלנו. מתוך תחושת כבוד לכותבות והבנה כי מדובר בביטויים שונים שמקורם באותה האלימות, בחרנו … המשך

לתת קונטרה לכל אותן נשים וגברים שבמקום לתמוך בנתקפים מפנים אליהם אצבע מאשימה ובכך נותנים לגיטימציה למקרים כמו שלי

אזהרת טריגר בין שלל הדיווחים על הטרדות רחוב שנשלחים אלינו, מדי פעם נשלחים אלינו דיווחים על אלימות מינית בהקשרה הרחב. אף על פי שאנחנו אתר המוקדש להטרדת רחוב בעיקרו, גם עדויות אמיצות על אונס ותקיפה מינית מצאו את דרכן לתיבת הדוא”ל שלנו. מתוך תחושת כבוד לכותבות והבנה כי מדובר בביטויים שונים שמקורם באותה האלימות, בחרנו … המשך

לעולם לא אשכח את העוול הנורא!

אזהרת טריגר בין שלל הדיווחים על הטרדות רחוב שנשלחים אלינו, מדי פעם נשלחים אלינו דיווחים על אלימות מינית בהקשרה הרחב. אף על פי שאנחנו אתר המוקדש להטרדת רחוב בעיקרו, גם עדויות אמיצות על אונס ותקיפה מינית מצאו את דרכן לתיבת הדוא”ל שלנו. מתוך תחושת כבוד לכותבות והבנה כי מדובר בביטויים שונים שמקורם באותה האלימות, בחרנו … המשך

זה לא לגיטימי בשום צורה לחדור למרחב האישי שלי

אזהרת טריגר בין שלל הדיווחים על הטרדות רחוב שנשלחים אלינו, מדי פעם נשלחים אלינו דיווחים על אלימות מינית בהקשרה הרחב. אף על פי שאנחנו אתר המוקדש להטרדת רחוב בעיקרו, גם עדויות אמיצות על אונס ותקיפה מינית מצאו את דרכן לתיבת הדוא”ל שלנו. מתוך תחושת כבוד לכותבות והבנה כי מדובר בביטויים שונים שמקורם באותה האלימות, בחרנו … המשך

הטרדה מינית ברחוב כחלק מהקשר רחב של אלימות מינית

אתר הכצעקתה עוסק ומתמקד בהטרדה במרחב הציבורי ובהטרדה מינית ברחוב בפרט. הטרדה מינית ברחוב היא תופעה חברתית שיש לה הקשר רחב. על כך יעידו מגוון עדויות שנשלחות אלינו מדי יום העוסקות לא רק בהטרדה מינית ברחוב כי אם גם במגוון רחב יותר של מקומות בהם נשים חוות הטרדה מינית וגם באירועים החורגים מהגדרת ההטרדה ותואמים … המשך